ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE

23.11.2021
ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj zřídil telefonní i e-mailovou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií. ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin. KONTAKT: 602 802 442 nebo 725 816 254 a energolinka@olkraj.cz.

ENERGOLINKA Olomouckého kraje je primárně určena těm občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webovém portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz