VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM

23.11.2021
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM

V úterý 23. listopadu byl v zasedací místnosti radnice představen projekt Regenerace sídliště Pod Chlumem. Veřejné projednání se uskutečnilo v 10.00 a 16.00. Občané byli seznámeni s projektem, který v několika etapách řeší kompletní revitalizaci sídliště. Setkáni se účastnili také pracovníci Oddělení investic Městského úřadu Jeseník, vedení města Jeseník a městský architekt…

Již v roce 2020 byly dokončeny stavební práce v Seifertově ulici, kde došlo k rozšíření spodní části úzké obousměrné komunikace včetně vybudování přilehlého chodníku se zábradlím. Zároveň se lidé dočkali dokončení zbývající části chodníku podél frekventované cesty v přilehlé Bezručově ulici. „Jednalo se o nultou etapu revitalizace sídliště Pod Chlumem, dalším krokem je vypracování projektové dokumentace na modernizaci a zlepšení uživatelského komfortu obyvatel v této části města,“ podotkl místostarosta města Václav Urban. Radnice již dříve nechala vypracovat na tuto lokalitu územní studii, která slouží jako podklad pro následné projekční řešení.

Na počátku tohoto roku schválila rada města uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace postupné regenerace celého sídliště Pod Chlumem. Nyní je projekt ve své základní podobě hotov a k výsledku se mohli vyjádřit občané.

Cílem bylo nejen představení projektu, ale především dát obyvatelům sídliště Pod Chlumem prostor pro jejich dotazy, náměty a připomínky. „Veřejné projednání přineslo množství podnětů, za které děkujeme. Tyto podněty jsou o to cennější, jelikož vycházejí od místních lidí, kteří své sídliště znají nejlépe,“ uvedla starostka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Zpětnou vazbu rovněž zajistí anketa formou dotazníků, které byly obyvatelům sídliště doručeny do poštovních schránek. Dotazník, který je zcela anonymní, lze vyplnit i v elektronické podobě po načtení QR kódu. Vyplněný dotazník lze odevzdávat, zaslat nebo vyplnit online do pátku 26. listopadu 2021. Označené boxy jsou umístěny v Informačním centru Katovna, v prodejně potravin Bala a v restauraci Betoňák. Případně lze naskenovaný dotazník zaslat e-mailem na adresu jana.gvizdova@mujes.cz.

„Po zapracování připomínek bude dokončena projektová dokumentace, jejíž výsledkem bude prováděcí dokumentace první etapy, což povede k rychlejší revitalizaci sídliště. Po vydání stavebního povolení se jako první začne realizovat ulice Zeyerova a poté okolí tzv. Betoňáku,“ doplnila starostka.

Další fotografie
IMG_1749.JPG
IMG_1748.JPG
IMG_1734.JPG
IMG_1770.JPG