ZNÁMKY NA POPELNICÍCH

12.01.2022
ZNÁMKY NA POPELNICÍCH

Zkontrolovali jste známku na vaší popelnici? Platnost starých známek skončila v listopadu 2021 a nádoby je nutno označit známkou novou, a to z důvodu rozlišení nádob občanských a podnikatelských. Nové známky byly vydávány při platbě poplatku v roce 2021. V případě bezhotovostní platby nebo prostřednictvím SIPO byly na žádost známky zasílány poštou. Nyní lze známky...

vyzvednout na pokladnách města na ulici Tovární a Karla Čapka nebo na odboru životního prostředí (Jaroslava Ďopanová - 584 498 461, jaroslava.dopanova@mujes.cz).

Zkontrolujte si prosím své nádoby na odpad, zda jsou označeny platnou známkou a předejděte situaci, že vaše popelnice zůstane nevyvezena.