INFORMACE Z RADY

10.05.2022
INFORMACE Z RADY

Dotace na obnovu pramene U Vousáče. Jesenický odbor přestupků vypomůže další obci. Kvalita ovzduší se bude měřit novým systémem. V blízkosti dopravního hřiště vznikne plocha pro jízdu zručnosti. Fotbalové hřiště se dočká výměny dalších ochranných sítí. Radní vybrali společnost, která strhne komín na ulici Nábřežní. Bude zřízena pracovní skupina v oblasti kultury a mnohem více…

Radní schválili přijetí dotace, kterou bude obnoveno okolí pramene U Vousáče. Památka není v dobrém stavu, nefunguje přívod vody a její okolí také potřebuje úpravy. Cílem obnovy je znovu zprovoznění pramene a otevření prostranství před pramenem tak aby vzniklo menší odpočívadlo s možností posezení. Dotaci ve výši 50 % poskytne Olomoucký kraj. Úprava pramene se očekává do konce září.

V loňském roce vznikl na Městském úřadě v Jeseníku Odbor přestupků, který v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv vypomáhá ve vedení správního řízení také obcím na Jesenicku. Aktuálně se pomoc v rámci řešení přestupků týká devíti obcí, a to Bernartice, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Lipová–lázně, Ostružná, Supíkovice, Uhelná, Písečná a Skorošice. Radní v pondělí schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy také s obcí Vlčice.

Odbor životního prostředí ve spolupráci s ČVUT vytvoří vstupní projektu směřujícího k pořízení systému měření kvality ovzduší AirTracker.

Radní schválili přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování výstavby plochy pro jízdu zručnosti u dětského dopravního hřiště. Plocha bude sloužit při výuce a soutěžích pro jízdu zručnosti, kdy je potřeba mít k dispozici rovný, zpevněný úsek a tato plocha v prostoru dětského dopravního hřiště chyběla.

Rada města schvaluje podání Žádosti o dotaci do dotačního programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu, technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022 za účelem spolufinancování akce „Technické vybavení pro fotbalová hřiště - výměna ochranných sítí“.

Komín stojící v areálu kotelny na ulici Nábřežní bude stržen. Důvodem je jeho nevyhovující technický stav. Radní včera vybrali společnost, která demolici provede.

Rada města schválila navrženou letní provozní dobu Multifunkčního hřiště na ulici Dukelská. Předpoklad zahájení letního provozu je koncem května. Přesný termín bude sdělen prostřednictvím sociálních sítí města. Schváleno bylo také výše nájemného, které bude účtováno pouze při rezervaci hřiště na konkrétní čas.

Rada města schválila žádost Základní školy Jeseník o přijetí finančního daru určeného na obědy žáků. Projekt obědy pro děti pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách.

Pro zlepšení koordinace pořadatelů a rozšíření nabídky akcí bude zřízena pracovní skupina v oblasti kultury.