INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

17.06.2022
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště, milion navíc na podporu činnosti sportovních klubů, dotace na bazén v České Vsi, majetkové narovnání s bytovým družstvem, záměr prodeje hotelu Slovan, směna pozemků umožňující opravu Alžbětina pramene, vyčlenění finančních prostředků na pořízení služebního psa...

Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci umělého povrchu fotbalového hřiště, který je nezbytný pro pořádání zápasů, soutěží a tréninku dětí a fotbalové mládeže. Stávající umělá tráva je za hranicí životnosti a bez atestace trávníku by fotbalový klub přišel o statut sportovního centra mládeže.

Zastupitelstvo schválilo milionové navýšení finančních prostředků na podporu činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží. Důvodem zvýšení dotace je její dlouholetá stagnace oproti neustále rostoucím cenám nájmů, energií, pohonných hmot, ale i cen sportovního spotřebního materiálu, startovného atd. Město chce tímto krokem zamezit situaci, kdy by sportovní kluby musely kvůli nedostatku financí redukovat svou činnost.

Schválena byla také další dotace na celoroční činnost krytého bazénu v České Vsi, který využívají jesenické základní školy pro výuku plavání nebo kondiční plavci.

Zastupitelé schválili uzavření dohody o narovnání s Bytovým družstvem Jeseník. Po dvaceti letech tak přejdou majetková práva k budovám a pozemkům na družstevníky bydlící v bytových domech na Křížkovského ulici.

Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje hotelu Slovan. Prodej však bude mít několik podmínek, například kupní cena musí být minimálně 32 700 000 Kč, kupující musí provozovat nemovitost jako hotel, a to po dobu minimálně deseti let, nesmí být dlužníkem města nebo mít daňové nedoplatky a aj.

Město smění pozemky v Seči u Jeseníka a Širokém Brodě s olomouckým Arcibiskupstvím za pozemek, jehož součástí je také Alžbětin pramen. Směnou pozemků se město stane vlastníkem pozemku na ulici Josefa Hory, což mu umožní opravit okolí pramene.

Zastupitelstvo schválilo vyčlenění finančních prostředků na pořízení služebního psa pro výkon hlídkové služby jesenické městské policie. Již brzy se tak bude v ulicích města pohybovat strážník psovod v doprovodu svého nového psího parťáka. Německý ovčák s výcvikem bude hrát významnou roli při zákrocích v místech, kde často dochází k výtržnostem, protiprávnímu jednání či rvačkám.