INFORMACE Z RADY

01.08.2022
INFORMACE Z RADY

Milion korun rozdělen. Sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, kterým se letošním roce výrazně zvýšily náklady na činnost, si mohly podat žádost o čerpání dalších dotačních prostředků. Dohoda o spolupráci s KAsProCats – kastrační program z.s. prodloužena. Na komunikační strategii a analytickou část Plánu udržitelné městské mobility dostane město dotaci. To a mnohem více dnes schválili radní...

Milion korun rozdělen. Sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, kterým se v roce 2022 výrazně zvýšily náklady na činnost, si mohly podat žádost o čerpání dalších dotačních prostředků. Z devatenácti klubů, které obdrželi dotaci na jaře, si žádost o dofinancování sportovní činnosti podalo čtrnáct. Celá částka byla rozdělena na základě kritérií Dotačního programu SPORT 2022, podle požadovaných částek o navýšení a dle zdůvodnění žádostí.

Dohoda o spolupráci s KAsProCats – kastrační program z.s. prodloužena. V loňském roce podepsalo město smlouvu na realizaci kastračního programu a osvětové činnosti v problematice toulavých koček a kocourů. Důvod je jasný, pomoci těmto bezprizorním zvířatům. Díky tomu je město zařazeno do databáze obcí s kastračním programem na www.obcekastruji.cz. Veškeré informace o programu jsou dostupné na www.kasprocats.cz.

Město Jeseník zpracovává Plán udržitelné městské mobility, který je strategickým dokumentem určeným k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho bezprostředním okolí za účelem zlepšování kvality života. Na komunikační strategii a analytickou část Plánu udržitelné městské mobility podalo město žádost o dotaci z Programu Smart region Olomoucký kraj 2022. Výše požadované dotace činila čtvrt milionu a schválena byla v plné výši.