DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ROZŠÍŘENO O PLOCHU PRO JÍZDU ZRUČNOSTI

05.10.2022
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ROZŠÍŘENO O PLOCHU PRO JÍZDU ZRUČNOSTI

Dětské dopravní hřiště je nově rozšířeno o plochu pro jízdu zručnosti. Sloužit bude při výuce i soutěžích, kdy je potřeba mít k dispozici rovný a zpevněný úsek, což v prostoru dětského dopravního hřiště u ZŠ Boženy Němcové doposud chybělo...

Plocha pro jízdu zručnosti vznikla rekonstrukcí přístupové cesty. Stavební práce byly dokončeny počátkem října. Na akci získalo město dotaci od Olomouckého kraje, jež pokryla až 69 % nákladů.