I HŘBITOVY SI ZASLOUŽÍ REVITALIZACI

02.11.2022
I HŘBITOVY SI ZASLOUŽÍ REVITALIZACI

V letošním roce prošel obnovou nejen hřbitov na ulici Husova, ale i v Bukovicích, kde byl vystaven nový urnový háj a byly uskutečněny mnohé opravy, aby byl zajištěn důstojný vzhled místa posledního odpočinku....

Za vstupní branou na hřbitově v Bukovicích se od loňského roku nachází celkem 78 nových urnových míst. Letos došlo k předláždění chodníků včetně schodišť a k opravě čelní zdi po celé její délce i se vstupními branami. Byly nainstalovány nové lavičky a odstraněna horní řada přerostlých thují (odstraňování dalších řad se plánuje v druhé polovině listopadu). Během tohoto měsíce budou podél oplocení u nového urnového háje vysázeny popínavé rostliny (přísavníky). Hlavní výsadba zeleně je pak naplánována na příští rok, kdy odstraňované thuje nahradí okrasné traviny a v horní části hřbitova bude vysázeno nové stromořadí včetně keřového patra a pásu trvalek.

Hřbitov na ulici Husova se dočkal obnovy laviček, oprav křížů (dřevěný kříž uprostřed hřbitova a litinový kříž na kamenném soklu v horní části hřbitova) a obou bočních bran z ulice Zlatá Stezka. V průběhu listopadu by měla být založena nová dvojřada urnových míst a v horní části hřbitova budou podél zdi rovněž vysázeny přísavníky.

Další fotografie
Obrázek bez názvu
IMG_20221027_112909.jpg
IMG_20221027_112803.jpg