TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

15.12.2022
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Stejně jako v minulých letech vyjdou i v roce 2023 okolo svátku Tří králů do ulic skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat, že se jedná o celostátní sbírku, jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří králů a výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí…