ROK 2022 PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

17.01.2023
ROK 2022 PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

V roce 2022 vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník k celkem 23 událostem – jednalo se nejen o požáry, ale i technickou pomoc (např. odstraňování nebezpečných stromů, likvidace obtížného hmyzu, utržená střecha a další)…

Mimořádnou událostí byl srpnový výjezd čtyř členů jednotky na pomoc s hašením požáru v Českém Švýcarsku.

Během celého roku prováděli požární dozor nebo pomáhali se zajišťováním bezpečnosti a řízením provozu na křižovatkách při různých akcích (Novoroční ohňostroj, Městský bál, Jesenická desítka, TRUCK SRAZ aj.).

V neposlední řadě pořádali soutěže (jako např. TFA, Mladý hasič) a účastnili se okrskových a okresních soutěžích v požárním útoku.

A mnoho dalšího...

Shrnutí loňského roku prezentovali dobrovolní hasiči na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů Jeseník, která se konala v sobotu 14. ledna.