ZU: 6 c) a e) + U + DZ
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 64 Kb
c) užití silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku: pro umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení; umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva, lešení apod.); provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných obdobných zařízení; audiovizuální tvorbu; e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu