Manželství

Řešení životních situací souvísející s manželstvím.

Matrika

Řešení životních situací souvísející s matrikou např. narození dítěte, manželství aj.

Trvalý pobyt

Řešení životních situací souvísející s trvalým pobytem.

Senior Taxi

Služba Senior Taxi pro občany starší 73 let.

Poplatky městu

Řešení životních situací souvísející s poplatky městu. Např. za psy, odpady nebo lázeňské poplatky aj.

Živnost

Řešení životních situací souvísející s živností.

FORMULÁŘE

Formuláře nutné pro podávání žádostí na městský úřad.
Aktuálně
0%
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA JESENÍKU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA JESENÍKU

Letošní poslední vítání občánků města Jeseník se uskutečnilo v sobotu 2. prosince v obřadní síni jesenické radnice. Pozvaných bylo celkem 14 dětí, i přes vydatnou sněhovou nadílku se slavnostní akce spolu se svými rodinami zúčastnilo 12 občánků narozených v měsících září a říjnu... 

Markéta Kaniová vložila zprávu 06.12.2023
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 14. prosince se v 15.00 uskuteční v zasedací místnosti budovy IPOS další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude přehled veřejných zakázek v roce 2023, návrh rozpočtu města na rok 2024, organizační záležitosti MKZ Jeseník, Akční plán rozvoje města Jeseník na rok 2024, Evaluace Koncepce rodinné politiky pro všechny generace na období 2022 až 2026, Udělení čestného občanství panu Ing. M. Pospíšilovi, informace o činnosti Vak a další... 

Lucie Musialová vložila zprávu 06.12.2023
LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH PŘEVISŮ A RAMPOUCHŮ

LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH PŘEVISŮ A RAMPOUCHŮ

Během teplejších dnů začíná sníh na střechách rychle tát a uvolňují se také rampouchy. Jako město neseme odpovědnost za bezpečný stav budov, které jsou v majetku města. Prosíme, aby také další majitelé nemovitostí vzali v úvahu, že mají povinnost pečovat o svůj majetek tak, aby neohrozili ostatní…

Lucie Musialová vložila zprávu 05.12.2023
SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ

V polovině listopadu byl ukončen pravidelný letní svoz biologického odpadu. Při správném třídění vzniká bioodpad samozřejmě i v zimě, i když je jeho produkce výrazně nižší. Současně je nakládání s ním v této sezóně bohužel vždy složitější, protože při nízkých teplotách odpad v nádobě zamrzá a mnohdy je téměř nemožné nádobu vysypat. Proto, místo obvyklého řádu, jsou stanoveny tři termíny, kdy bude odpad svážen..

Lucie Musialová vložila zprávu 05.12.2023
VÁNOČNÍ STROMEČEK, BETLÉM A OCHRANOVSKÁ HVĚZDA

VÁNOČNÍ STROMEČEK, BETLÉM A OCHRANOVSKÁ HVĚZDA

Včera jsme rozsvítili náš krásný vánoční stromeček na náměstí a společně tak vytvořili nezapomenutelný okamžik. Zároveň byl slavnostně představen nový Betlém, který vytvořil řezbář Zdeněk Macháček ml. Z druhé strany radnice pak byla rozsvícena Hvězda. Dílo, které přímo pro Jeseník vytvořil v roce 2020 umělec Richard Loskot...

Markéta Kaniová vložila zprávu 04.12.2023
VÝLUKA NA TRATI č. 291 a 292

VÝLUKA NA TRATI č. 291 a 292

Provozovatel dráhy – Správa železnic, s.o. vyhlásil na trati č. 291 Zábřeh na Moravě - Šumperk a na trati č. 292 Šumperk - Jeseník ve dnech od 15. prosince do 17. prosince 2023 výluku traťové koleje...

Lucie Musialová vložila zprávu 04.12.2023