Rada města

Členové, programové prohlášení, jednací řád, komise při RM.

Úřední deska

Oznámení, usnesení, výběrové řízení, územní a stavební řízení, dražební vyhláška a další.

POMOC UKRAJINĚ

Olomoucký kraj pomáhá. Rady a doporučení. Přehled opatření. Důležité kontakty a odkazy. Pomoc v nouzi

Informace o městě

Základní informace o městě Jeseník - historie, významné osobnosti, partnerská města, apod.

Veřejné zakázky

Sekce věnující se veřejným zakázkám, které zadává město Jeseník.

Odpady

Informace o sběrných dvorech, odpadové hospodářství, bioodpad.

Místní spolky

Přehled místních spolků a klubů, které působí v Jeseníku.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Územní plán Jeseník, územní plány obcí, územní studie Jeseník, územně analytické podklady, zásady územního rozvoje kraje

Volby

Volební okrsky ve městě Jeseník a další informace k aktuálním volbám.

Ptejte se starostky

Máte otázky, podněty nebo nápady na fungování či rozvoj našeho města? Kontaktujte starostku.

Město a městský úřad

Vítáme Vás na stránkách města Jeseník. Město Jeseník, které leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Jeseník proslul svými lázněmi , pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Naše město má více než 750 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii.

Informace o městě
Odbory informují
0%
zprávy v pondělí 01. července 2024
zprávy ve čtvrtek 09. května 2024
zprávy ve čtvrtek 04. ledna 2024