KOMPLEXNÍ OPRAVA RYBNÍČKU JE HOTOVÁ

18.09.2023
KOMPLEXNÍ OPRAVA RYBNÍČKU JE HOTOVÁ

Jeseničtí si mohou užívat dalšího přitažlivého místa pro odpočinek. Oblíbený rybníček na ulici Denisova má za sebou rozsáhlou revitalizaci. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 22. září v 15.30 hodin. Těšit se můžete na koncert ZUŠ Jeseník, lodičky nebo živého vodníka... 

 „Obnovení parkového prostředí a rybníčku se podle mě opravdu povedlo. Už nyní máme velmi pozitivní ohlasy jak od občanů, tak od turistů. Dříve místo navštěvovalo hodně lidí a věřím, že teď svou atraktivitou přiláká ještě více návštěvníků,“ uvedla Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník.

Stavební práce v lokalitě zahrnovaly stabilizaci břehů rybníčku a ostrůvku proti sesouvání, rekonstrukci chodníků nebo stavbu rekreačního mola. Místo se dočkalo také nových laviček či atypické lavice ve shodném designu jako molo.

Dále byla realizována úprava zeleně. „Došlo například k odbornému ošetření vrby na ostrůvku, prostřednictvím Technických služeb Jeseník, a. s., v rámci stavebních prací byly obnoveny zatravněné plochy a znovu založena břehová zeleň z vodních rostlin,“ popsal Marek Fatura z Oddělení investic Městského úřadu Jeseník.

Financování komplexní revitalizace bylo zajištěno prostřednictvím spolufinancování ze zdrojů města a díky dotaci Ministerstva zemědělství ČR z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. Etapa“. „Celkové náklady na tuto významnou rekonstrukci byly vyčísleny na 10,8 milionů korun,“ doplnil vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

„Oprava břehu a pěšiny u okrasného rybníku + nové lavičky“

Obnova lokality u rybníčku vzešla z vítězného návrhu „Oprava břehu a pěšiny u okrasného rybníku + nové lavičky“ pilotního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Ke komplexní revitalizaci město Jeseník přistoupilo na základě pečlivého technického zhodnocení, při němž se zjistilo, že pouhá oprava břehu a chodníku bez ostatních souvisejících a nutných stavebních prací by byla zbytečně vynaloženou investicí.  Studii revitalizace následně připravil tehdejší městský architekt Tomáš Pejpek. Samotná oprava pak odstartovala na podzim loňského roku a proběhla v několika etapách během sedmi měsíců. Vzhledem k náročnosti prací a klimatickým podmínkám byly práce přerušeny v zimním období.

Více informací o projektu, včetně fotografií z průběhu rekonstrukce, naleznete na www.nasjesenik.cz