PREZENTACE VÝSLEDKŮ POCITOVÉ MAPY

18.03.2021
PREZENTACE VÝSLEDKŮ POCITOVÉ MAPY

Vyjádřit vaše podněty a poznatky k místu kde žijete, trávíte volný čas a cítíte se příjemně nebo naopak nepříjemně, jste mohli v rámci projektu Pocitové mapy. Jednoduchý dotazník s pěti otázkami, ušitý na míru městu Jeseník, bylo možné vyplnit do konce února. Výsledky dnes prezentoval starostce města Zdeňce Blišťanové autor výzkumu. Více v článku…

Porovnání výsledků pocitové mapy města Jeseník z roku 2017 a 2021 si jako téma své bakalářské práce zvolil student enviromentálních studií v Olomouci David Žichovský z Jeseníku.

„V rámci mé bakalářské práce psané na Katedře rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve spolupráci s městem Jeseník jsem žádal obyvatele města Jeseníku o vyplnění pocitové mapy města, která měla za cíl zjistit, kde se občané Jeseníku cítí bezpečně, kde tráví volný čas a kde vidí místa ke zlepšení," uvedl David Žichovský.

Do projektu se zapojilo 240 osob, které do mapy zaznamenalo 720 prvků. Výsledky ukázaly, že příjemně se lidé cítí např. u Vodní tvrze, u letního divadla ve Smetanových sadech či u sportovní haly. Do způsobu trávení volného času se pravděpodobně promítl vliv vládních opatření. Respondenti totiž nejčastěji uváděli, že volný čas tráví v přírodě, v parcích apod. Což je velký rozdíl od výsledků pocitové mapy z roku 2017, kde se způsob trávení volného času odvíjel od míst, kde se pořádaly kulturní, sportovní či společenské akce. Jako nepříjemná se ukázala místa dopravní, jako např. u Dalamánku či přechod pro chodce od Pradědu k České spořitelně. Podrobnější výsledky výzkumu zveřejníme v následujících týdnech. 

"Výsledky poslouží městské samosprávě k dalšímu plánování rozvoje města a k ohodnocení již provedených změn podle mapy z roku 2017," uvedla starostka města. 

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor.