PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ: SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM

23.03.2021
PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ: SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM

Mezi dvanáct prioritních investičních akcích, na kterých se dohodlo vedení města, patří také projekt Revitalizace sídliště pod Chlumem. V současné době probíhají projekční práce na zpracování projektové dokumentace postupné regenerace tohoto rozsáhlého sídliště. Projekční práce navazují na tzv. nultou etapu, která proběhla v roce 2020. Podkladem pro zpracování je rovněž územní studie, kterou nechala vypracovat jesenická radnice již v minulých letech. Více v článku...

V roce 2020 byly dokončeny stavební práce v Seifertově ulici, kde došlo k rozšíření spodní části úzké obousměrné komunikace včetně vybudování přilehlého chodníku se zábradlím. Zároveň se lidé dočkali dokončení zbývající části chodníku podél frekventované cesty v přilehlé Bezručově ulici. „Jednalo se o nultou etapu revitalizace sídliště Pod Chlumem, dalším krokem je vypracování projektové dokumentace na modernizaci a zlepšení uživatelského komfortu obyvatel v této části města,“ podotkl místostarosta města Václav Urban. Radnice již dříve nechala vypracovat na tuto lokalitu územní studii, která slouží jako podklad pro následné projekční řešení.

Dne 15. února schválila Rada města uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace postupné regenerace sídliště Pod Chlumem. V současnosti již město Jeseník vybralo projektanta celého sídliště a projekční práce se rozběhly. V průběhu projektu se počítá se zapojením veřejnosti do konceptu, současně proběhnou i další veřejná projednání s obyvateli sídliště nad rozpracovaným návrhem projektové dokumentace regenerace sídliště a všech místně dotčených fyzických a právnických osob, kde budou moci předkládat a diskutovat své návrhy a připomínky ke konceptu návrhu. Následně budou všechny tyto připomínky vyhodnoceny ve spolupráci s městským architektem a projektantem a zapracována do návrhu řešení.