SVOZY SMĚSNÉHO ODPADU A BIOODPADU

30.03.2021
SVOZY SMĚSNÉHO ODPADU A BIOODPADU

Konkrétní svozové dny ve vaší ulici NALEZNETE ZDE. Na mnoha místech probíhají svozy podobně jako v minulosti. Vybrané objekty na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel zůstávají nezměněny. Pouze u některých lokalit dojde ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu z týdenního svozu na čtrnáctidenní. Příští týden bude poprvé proveden svoz bioodpadu. Více v článku...

Od 14. do 46. týdne roku 2021:

  • SUDÝ TÝDEN – svoz BIOODPADU
  • LICHÝ TÝDEN – svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V případě nejasností kontaktujte níže uvedenou osobu:

Na sídlištích budou nově umístěny nádoby na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice nebo kontejnery).

Co patří do nádob na bioodpad: tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný odpad z přípravy stravy, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, štěpka z větví, keřů, větvičky.

Město získalo dotaci na KOMPOSTÉRY. Dodány budou nejpozději v květnu. Výdej bude probíhat v areálu Technických služeb Jeseník a.s. O konkrétním termínu výdeje budou zájemci vyrozuměni na webu města nebo v případě, že městu předali své kontaktní údaje, tak i telefonicky nebo mailem. I nadále máte možnost vyjádřit svůj zájem o kompostér na níže uvedeném kontaktu:

Systém města Jeseník umožňuje třídit tyto komodity: plast, papír, nápojové kartony, kov, sklo, textil, objemný odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, jedlé oleje a tuky, vysloužilá elektrozařízení, baterie, světelné zdroje, pneumatiky atd.

Ve sběrné nádobě na směsný komunální odpad má končit jen to, co nelze zařadit mezi výše uvedené komodity.