INFORMACE Z RADY

24.11.2021
INFORMACE Z RADY

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na „oranžové hřiště“. LEGO stavebnice pro děti. Odbor přestupků vypomáhá okolním obcím. Na výstavbu požární zbrojnice získá město dvě dotace. Až šest návrhů od občanů bude realizováno v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník 2021. To a mnohem více schválili na svém 103. zasedání radní města…

Radní udělili Mateřské škole Křížkovského souhlas s podáním žádosti o příspěvek z nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště“ ve výši 1 600 000 Kč. Příspěvek je zaměřen na podporu výstavby a kompletní rekonstrukci dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť.

Člověk v tísni, o.p.s. daruje sto kusů LEGO stavebnic pro děti, které jsou na Jesenicku v péči sociálně právní ochrany dětí. Distribuci tohoto daru, který rada města schválila, bude zajišťovat Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Jeseník.

V letošním roce vznikl na Městském úřadě v Jeseníku Odbor přestupků, který v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv vypomáhá ve vedení správního řízení také obcím na Jesenicku. Aktuálně se pomoc v rámci řešení přestupků týká osmi obcí, a to Bernartice, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Lipová–lázně, Ostružná, Supíkovice, Uhelná a Písečná. Radní v pondělí schválili také uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Skorošice.

Výstavba nové budovy bude dotačně podpořena. Oddělení investic bylo v podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování nové požární zbrojnice pro Sbor a Jednotku dobrovolných hasičů Jeseník úspěšné, a to rovnou dvakrát. V rámci výzvy Ministerstva vnitra, konkrétně generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, je možné čerpat dotaci až do výše 4 500 000 Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu pak až do výše 16 900 000 Kč, tedy ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů. Radní pak na svém 103. zasedání schválili dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a dotací.

Vzhledem k nízké finanční náročnosti jednotlivých projektů, které byly přihlášeny do letošního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník, je možné jich zrealizovat více. Konkrétně prvních šest, tedy Nájezdy pro kočárky nad poliklinikou; Veřejné WC zdarma; Altán - Přední vršek - Krizový kříž; Hřiště Bukovice, Občerstvení u Letního divadla/kina ve Smetanových sadech a Houpačka nabízející výhled na Jeseník.