INFORMACE Z RADY

11.01.2022
INFORMACE Z RADY

Centrum města zkrášlí květiny, trvalky a okrasné traviny. Regenerace rybníčku na ulici Denisova bude podpořena dotací. Zahájeno bude opakované výběrové řízení pro výběr dodavatele pro vybudování příjezdové komunikace, parkovacích míst a na rekonstrukci chodníku. To a mnohem více schválili včera radní…

Lokalita V Oblouku se dočká nových sadových úprav. Vysázeno bude několik tisíc sazenic, které vytvoří smíšené kvetoucí záhony. Tvořeny budou primárně z okrasných travin, doplněné o trvalky a kvetoucí cibuloviny jako například narcisy nebo tulipány. Sadovými úpravami dojde k celoročnímu zatraktivnění dané lokality. Rada města schválila výběr dodavatele a samotná realizace projektu započne v srpnu 2022.

Studii revitalizace celé lokality rybníčku na ulici Denisova, která určuje rozsah prací potřebných pro úpravy vypracoval městský architekt Tomáš Pejpek. Jedná se o obnovu břehů a pěších komunikací, vybavení novým mobiliářem, návrh nového mola a úpravu zeleně. Na regeneraci rybníčku přislíbilo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši dva miliony korun. Radní schválili zahájení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na potřebné stavební práce. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je stanoveno na rovněž srpen 2022.

Radní schválili také zahájení opakovaného výběrového řízení pro výběr dodavatele na rekonstrukci chodníku v ulici Nábřežní. Konkrétně od OP směrem k mostu u kina Pohoda Jeseník. Schváleno bylo také opakované výběrové řízení pro výběr dodavatele pro vybudování příjezdové cesty a parkovacích stání na ulici Na Svahu. Předpokládané datum zahájení obou projektů je stanoveno na duben 2022.