ČTVRTÁ ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA DOTAČNĚ PODPOŘENA

05.05.2022
ČTVRTÁ ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA DOTAČNĚ PODPOŘENA

Město Jeseník podalo v loňském roce žádost o dotaci na předposlední IV. etapu regenerace sídliště 9. května do výzvy Státního fondu pro podporu investic a bylo úspěšné. I tato etapa bude dotačně podpořena, konkrétně částkou šest milionů korun...

Projekt navazuje, na již realizovanou III. etapu a zahrnuje rekonstrukci chodníků, cest, veřejného osvětlení, pobytových ploch a úpravu zeleně, včetně dodání nového mobiliáře a je vymezen ulicemi Mahenova, Klicperova a Tylova. „Zahájení stavebních prací předpokládáme v průběhu druhé poloviny letošního roku,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník. 

Informace o zrealizovaných, probíhajících i plánovaných projektech naleznete na www.nasjesenik.cz 

Vizualizace projektu: