PŘIPOMÍNKOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

09.05.2022
PŘIPOMÍNKOVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

KIDSOK připravuje změny jízdních řádů s platností od 12. června 2022. Změny vycházejí z podnětů cestujících. V případě, že by vám některá ze změn zkomplikovala nebo znemožnila cestování v rámci kraje, lze kontaktovat KIDSOK na kidsok@kidsok.cz a na tuto skutečnost je upozornit. Nejpozději však do 18. května...

Přehled plánovaných změn od 12. června včetně seznamu jízdních řádů obsluhujících linek a příslušná pdf jízdních řádů naleznete na https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220506-navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-12-6-2022/

U jízdních řádů, které v přehledu nenajdete, není evidována žádná nutnost změny nebo úpravy a bude platit jejich stávající podoba.

Aktuálně platné jízdní řády naleznete na https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.