ČTVRTÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

11.05.2022
ČTVRTÁ VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Žadatelé si mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit tepelné čerpadlo; kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Ve středu 18. května se na toto téma uskuteční na IPOSe informační seminář…

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji jsou letos zaměřeny na tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. U některých členů domácností výše příjmů ověřována nebude. Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Na výměnu plynového kondenzačního kotle (v případě, že výměna kotle byla realizována do 30. dubna 2022 nebo je nejpozději k tomuto datu vystavena závazná objednávka) mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce 100 000 Kč, u kotlů na biomasu 130 000 Kč a v případě tepelných čerpadel až 180 000 Kč.

O dotaci mohou požádat i ty domácnosti, které mají již od 1. ledna 2021 kotel vyměněn. Podání žádostí bude probíhat stejně, jako tomu bylo v minulé vlně prostřednictvím elektronického formuláře, který je spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu kraje www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

Ve středu 18. května od 10.00 do 13.00 se v Jeseníku uskuteční informační seminář na téma kotlíkových dotací, a to ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Jeseník (budova IPOS) na adrese Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník.

Bližší informace k vyhlášené výzvě dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, e-mail: s.palova@olkraj.cz

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.