VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY JESENÍKU

13.05.2022
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY JESENÍKU

Předposlední dubnovou sobotu proběhlo v obřadní síni radnice první vítání občánků roku 2022. Rodičům dětí narozených v lednu a únoru byla předána kytička, plyšová hračka a další dary. Pěkný program pro tuto příležitost připravily paní učitelky s dětmi z MŠ Karla Čapka. Další vítání, pro děti narozené v březnu a dubnu, je plánováno na červen...

Nové jesenické občánky přivítala starostka města Zdeňka Blišťanová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci Alena Šosová Řehová a Petra Malinková z knihovny Vincence Priessnitze. 

Foto: Petr Cink