STRÁŽNÍCÍ ZABAVUJÍ ALKOHOL

17.05.2022
STRÁŽNÍCÍ ZABAVUJÍ ALKOHOL

Téměř každý den vyjíždí strážníci Městské policie Jeseník k podnapilým osobám, jež narušují veřejný pořádek či budí veřejné pohoršení. Situacím s popíjením alkoholu na veřejnosti se snaží předcházet preventivní činností přímo v terénu, která však připomíná boj s větrnými mlýny. Od konce června 2020 do konce dubna letošního roku odebrali již 187 lahví alkoholu...

Lidem, kteří opakovaně nerespektují zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství v Jeseníku hrozí postih. Strážníci jim mohou v odůvodněných případech alkohol odejmout. „Tímto krokem již třetí sezónu řešíme situaci, kdy někteří konzumenti alkoholických nápojů obtěžují své okolí, znečišťují veřejná prostranství či budí veřejné pohoršení,“ říká starostka města Zdeňka Blišťanová. 

Na dodržování obecně závazné vyhlášky, která zakazuje konzumovat alkoholické nápoje na vymezených místech dennodenně dohlíží strážníci městské policie. „Strážníci využívají svého zákonného oprávnění, kdy zabavují alkoholické nápoje osobám, které opakovaně porušují obecně závaznou městskou vyhlášku, pokud to na místě vyhodnotí za důvodné. Ve věci aktivně spolupracujeme jak s Odborem přestupků Městského úřadu Jeseník, tak i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem je to, že po uložení správního trestu se vlastníkem odejmutého alkoholu stává stát. Věc je následně předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Osobně vnímám tento krok velmi pozitivně. V některých opakovaných případech domluva či pokuty nikam nevedou a odejmutí alkoholického nápoje je z psychologického hlediska u některých osob leckdy větším postihem než samotná pokuta,“ doplnil ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný s tím, že zabavený alkohol propadne státu.