OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

19.05.2022
OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Na tyto a další otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat...

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně jen na motorovou dopravu. Dopravou ve městě se bude zabývat komplexně. 

Nedílnou součástí celého procesu tvorby PUMM je aktivní zapojování veřejnosti. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Jeseníku, by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky Vašim každodenním cestám po městě jste významnými nositeli místních znalostí o dopravě i o veřejném prostoru. Vyplňte dotazník na https://www.nasjesenik.cz/stranky/mobilita a ovlivněte budoucnost jesenické dopravy.