OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

16.06.2022
OVLIVNĚTE BUDOUCNOST JESENICKÉ DOPRAVY

Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Na tyto a další otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel, by dobrý plán nemohl vzniknout. Vyplňte dotazník na https://www.nasjesenik.cz/stranky/mobilita...

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně jen na motorovou dopravu. Dopravou ve městě se bude zabývat komplexně. 

Nedílnou součástí celého procesu tvorby PUMM je aktivní zapojování veřejnosti. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Jeseníku, by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky Vašim každodenním cestám po městě jste významnými nositeli místních znalostí o dopravě a také o veřejném prostoru. Vyplňte dotazník na https://www.nasjesenik.cz/stranky/mobilita a ovlivněte budoucnost jesenické dopravy. 

Dotazník je možné vyplňovat do konce června.