MILOSTIVÉ LÉTO KONČÍ 30. LISTOPADU

03.10.2022
MILOSTIVÉ LÉTO KONČÍ 30. LISTOPADU

Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný...

Podmínkou pro jeho využití je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli (zdravotní pojišťovny, obce, ČT, ČEZ aj.), aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. říjnem 2021.

Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že písemně informuje exekutora, že chce Milostivé léto využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH). Pokud se tak stane ve stanovené lhůtě, tedy do 30. listopadu, soudní exekutor je povinen bez návrhu exekuci zastavit, a dluh přestane existovat.

Více informací na https://milostiveleto.cz/