INFORMACE Z RADY

07.10.2022
INFORMACE Z RADY

Na střechu Pentagonu se budou instalovat fotovoltaické panely. Cílem je snížení energetické náročnosti budovy. Na projekt získalo město dotaci. Chybějící část chodníku podél ulice Šumperská bude doplněn. Studie, která jej navrhuje v šířce pěti metrů, byla v pondělí schválena... 

Díky úspěšné žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí získá město prostředky na výstavbu fotovoltaické elektrárny pro objekt IPOS, ve kterém sídlí nejen většina odborů Městského úřadu Jeseník, ale i složky Úřad práce a Okresní správa sociálního zabezpečení. Fotovoltaický systém bude umístěn na střeše budovy, která se tak stane objektem s velmi nízkou energetickou náročností, jehož spotřeba energie bude ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Případné přebytky energie budou sloužit pro ohřev teplé užitkové vody, případně dodány do distribuční sítě. Očekávaným přínosem bude nejen snížení odběru elektrické energie, výrazné snížení provozních nákladů, ale i zlepšení životního prostředí. Radní včera schválili výběrové řízení na zhotovitele. Realizace projektu se předpokládá v roce 2023. Předpokládaná výše dotace je až padesát procent.

Chybějící část chodníku na ulici Šumperská, naproti původnímu mostu, bude dostavěna, radní schválili studii proveditelnosti. Úsek podél opěrné zdi je navržen v pětimetrové šířce s povrchem ze zámkové dlažby. Stavba se mimo zásahu do pozemků města dotkne také pozemků jiných subjektů. Předpokládané náklady, kromě odkupu pozemků a přeložky sítí, jsou odhadovány na 1,2 milionů.