INFORMACE Z RADY

29.11.2022
INFORMACE Z RADY

Městské porodné bude vypláceno i v roce 2023. Návštěvnost koupaliště byla třetí nejvyšší od rekonstrukce. Termíny zasedání zastupitelstva jsou známa na půl roku dopředu…

Městské porodné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy 5 000 Kč. Rozhodli o tom radní na svém pondělním zasedání. Podmínkou je trvalé bydliště matky v Jeseníku nejméně rok před narozením dítěte a rodiče nesmí být dlužníky města. Vyplácením porodného chce město přispět rodinám na náklady související s narozením dítěte. Je to také forma poděkování, že u zde lidé žijí a zakládají rodiny.

Areál jesenického koupaliště za necelé tři měsíce jeho letošního provozu navštívilo 23 569 osob. Jedná se třetí nejvyšší návštěvnost od doby provedení rekonstrukce koupaliště (pouze v letech 2017 a 2018 byla návštěvnost vyšší, a to 24 380 osob v roce 2017 a 28 757 v roce 2018). Větší počet návštěvníků neznamená pouze vyšší příjmy, ale i zvýšené náklady na počet přítomných plavčíků, spotřebu bazénové chemie a energií, množství spotřebovaných hygienických prostředků a vyprodukovaných odpadů atp. V konečném součtu je celková provozní ztráta koupaliště i přes zvýšené tržby podobná té z roku 2021, tedy téměř 1 300 000 Kč.

Celkem bylo koupaliště otevřeno 54 dní, v průměru jej navštívilo 436 a nejvyšší denní návštěvnosti byla 2 022 osob.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v první polovině roku 2023, konkrétně 16. února, 13. dubna a 22. června (zahájení vždy v 15:00).