PLÁNUJETE USPOŘÁDAT SPORTOVNÍ, KULTURNÍ ČI SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNOU AKCI? MŮŽETE VYUŽÍT DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA

06.12.2022
PLÁNUJETE USPOŘÁDAT SPORTOVNÍ, KULTURNÍ ČI SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNOU AKCI? MŮŽETE VYUŽÍT DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA

Blíží se první kolo podání žádostí o dotace na veřejně prospěšné akce a celoroční činnost sportovních organizací. Příjem žádostí je od 27. prosince 2022 a potrvá do 12. ledna 2023. Termín druhého kola je stanoven od 3. do 28. dubna 2023, a to pro jednorázové akce...

Dotace budou i pro rok 2023 poskytovány ve čtyřech oblastech. Zažádat lze o dotaci v oblasti sportu, dále kultury, vzdělání a volnočasových aktivit. Další významnou oblastí jsou sociální služby, zdravotní služby a humanitární pomoci. V neposlední řadě na ochranu životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Vzory žádostí a smluv o poskytnutí dotace jsou zveřejněny na internetových stránkách města v sekci Dotace z rozpočtu města

U žádostí bude posuzován soulad s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města 2023 schválené Zastupitelstvem města Jeseník dne 24. listopadu 2022.

V minulosti se město Jeseník podílelo na spolufinancování nejrůznějších akcí např. Nejlepší sportovec roku, Závod míru U23 Grand Prix Jeseníky nebo Mezinárodní den dětí. V nejbližších dnech se můžete zúčastnit Adventních koncertů v evangelickém kostele, které jsou rovněž podporované městem.