NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE JE HOTOVÁ

19.01.2023
NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE JE HOTOVÁ

Budova, která nahradí stávající plechovou halu v areálu budov na ulici Tovární, je vystavěna v areálu zóny Za Podjezdem a splňuje současné požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany...

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník má nezastupitelnou úlohu v požární ochraně. Nejenže se účastní výjezdů po boku profesionálů, navíc v době, kdy profesionální hasiči jsou na výjezdu, drží pohotovost. Bylo tedy nutné, abychom jim poskytli patřičné zázemí,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová. 

Výhodou bude i snížení provozních nákladů, kterými jsou v současné době opravy a údržba nebo spotřeba energií stávajícího objektu zbrojnice na Tovární ulici. 

Výstavba nové budovy byla dotačně podpořena, a to hned dvakrát. Konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva vnitra ČR. Celková finanční náročnost byla vyčíslena na dvacet čtyři milionů korun, včetně DPH, významnou část však pokryly dotační prostředky. 

Více informací o projektu najdete na www.nasjesenik.cz v sekci projekty a další fotografie v sekci aktuality.