CHCETE KOMPOSTÉR? ZAPOJTE SE DO ANKETY

06.03.2023
CHCETE KOMPOSTÉR? ZAPOJTE SE DO ANKETY

Máte zájem o kompostér v hodnotě cca 5000 Kč zdarma? Pomozte nám jej pro vás získat. Vyplňte anketu a my, na základě vyhodnocení vašeho zájmu, požádáme o dotaci na jejich pořízení...

Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. prosince. Poté bude žádost vyhodnocena a v druhé polovině roku 2024 bychom mohli očekávat pořízení kompostérů pro občany města. Nutno ovšem upozornit, že žádost o dotaci nakonec nemusí být schválena a k nákupu kompostérů tak nemusí dojít. Věříme však, že budeme úspěšní a získáme další užitečný nástroj ke snižování množství komunálních odpadů. 

Proč chtít kompostovat: 

Rostlinný kuchyňský odpad, který si lidé dříve kompostovali na svých zahradách, nyní často končí v popelnicích na směsný komunální odpad a následně je nákladně převážen na skládku do Supíkovic. I z tohoto důvodu chceme požádat o dotaci na pořízení dalších kompostérů, aby bylo možné předcházet vzniku odpadů tím, že si lidé budou vyrábět kompost na svých zahradách. 

Biologicky rozložitelný odpad tvoří až 25 % obsahu popelnic. Náklady na jeho likvidaci jsou téměř 1,5 mil. Kč. 

Co je cílem: 

Nemít popelnici přeplněnou materiálem, který se dá využít. Bohužel nejen to. Velká diskuse je také o zavedení poplatku za objem nebo hmotnost komunálních odpadů. Cílem je do roku 2025 využívat a recyklovat min. 55 % komunálního odpadu a do roku 2035 ukládat na skládky max. 10 % komunálního odpadu. To je dost nízké číslo, že? Domácí kompostér to vyřeší za vás. Množství odpadu v popelnici citelně sníží, a ještě vznikne kvalitní kompost na zahrádku nebo do truhlíků.

Anketu je možné vyplnit do 31. března 2023. Odkaz zde.

Pro více informací volejte na tel.: 584 498 456 - kontaktní osobou je Ing. Martin Křenek z Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník.