VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI PUMM

18.05.2023
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI PUMM

Ve středu 17. května se od 17.00 v salónku hotelu Slovan uskutečnilo veřejné projednání návrhové části Plánu udržitelné městské mobility. Tématem byla vize mobility a řešení navržených opatření, která v následujících letech povedou ke zlepšení situace nejen automobilové, ale především pěší, cyklistické a veřejné dopravy v našem městě. Společné setkání zpracovatelů, zástupců města a občanů přineslo množství podnětů, za něž děkujeme...

Více informací o Plánu udržitelné městské mobility naleznete v sekci "Plán udržitelné mobility".