PROSBA O SPOLUPRÁCI PŘI ZÁCHRANĚ SRNČAT A MLÁĎAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE

24.05.2023
PROSBA O SPOLUPRÁCI PŘI ZÁCHRANĚ SRNČAT A MLÁĎAT VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE

Každý rok nastává s příchodem jara čas sečení vysoké trávy na rozsáhlých plochách v katastru naší obce. Myslivci mají ze zákona dostávat povinná hlášení od zemědělců o této plánované aktivitě, a protože  pečují o přírodu a vše živé v okolí, vědí, že se ve vysoké trávě skrývá život, který je při sečení v ohrožení...

Vysoká tráva ukrývá hlavně srnčata, která sice slyší hluk sekaček, ale necítí nebezpečnou pachovou stopu, a tak zvolí vzhledem k okolnostem a svým schopnostem čerstvě narozených tvorů strategii zůstat v úkrytu. Pokud srnčata včas neopustí své místo, sekačka jim nelítostně utne nožičky, nestihnou utéci a jejich život je takto drasticky ukončen.

Lze těmto scénářům zabránit? ANO!

Myslivci a lidé, kterým není lhostejný osud srnčat, přicházejí před plánovaným sečením trávy na louky, vytvářejí v rozestupech rojnice pročesávající travnatý porost s cílem vyplašit pachem, hlukem, pohybem srnčata a zahnat je do bezpečí. Čerstvě narozená mláďata také umisťují do košů a bedýnek na kraj luk, kde v bezpečí přečkají senoseč. Pak jsou navrácena na louku k matce, která se pohybuje stále poblíž. 

Řešení tedy existuje, je ale jasné, že vyžaduje pomoc techniky a lidí. Čím více lidí se najde k pomoci, tím delší a hustší rojnice se může vytvořit v kratším čase. Co by jeden člověk dělal celý den, může zvládnout skupina za mnohem kratší dobu a i mnohem efektivněji.

Travnatých ploch je ale mnoho, myslivců málo. Málokdo si uvědomuje, jaké tragédie nastávají při sečení travnatých ploch, kolik srnčat kvůli lidské činnosti zbytečně umírá. Kolik nešťastných a hledajících srna/matek bloudí večer po loukách… Existuje mnoho lidí, kteří by rádi pomohli, ale protože o tomto problému nevědí, ani je to nenapadne.

A proto se obracíme na Vás. Prosíme o spolupráci.

Máte-li čas, chuť a náladu pomoci, propojte se s Ing. Martinem Řehou z Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník, tel.: 584 498 425, e-mail: martin.reha@mujes.cz, který je v rámci města Jeseníku ochoten zkoordinovat senoseče. 

Více informací na:

Iniciativa Stop sečení srnčat dále uvádí, že zapojit se lze i prostřednictvím podpory nákupu dronů, jejich obsluhy, nalezení finančních podpory, šíření informací ohledně sečení luk a ochrany srnčat dál. Více na jejich webových stránkách.