LEVNĚJŠÍ ENERGIE PRO MĚSTO NA ROK 2024

30.08.2023
LEVNĚJŠÍ ENERGIE PRO MĚSTO NA ROK 2024

Městu Jeseník se podařilo nakoupit energie na následující rok. Elektrickou energii a zemní plyn město dražilo společně se Šumperkem, Českou Vsí, Lošticemi, Ústím nad Orlicí a Mohelnicí na Českomoravské komoditní burze v Kladně. I díky tomu se podařilo dosáhnout na velice příznivé ceny obou komodit. Město tímto způsobem zajistilo energie na příští rok také pro všechny své příspěvkové organizace a společnost Technické služby Jeseník a.s...

Jako první se podařilo v polovině července vysoutěžit dodávky plynu, a to za cenu 1 400 Kč/MWh pro maloodběr i velkoodběr. Dodavatelem bude společnost Pražská plynárenská, a. s. Následně v srpnu bylo město úspěšné v nákupu silové elektřiny. Za dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí zaplatí v příštím roce 3 570 Kč/MWh, v případě dodávek na hladině vysokého napětí pak 3 800 Kč/MWh. Dodavatelem elektřiny bude v obou případech společnost CENTROPOL ENERGY, a.s.

Na rozdíl od letošních spotových cen jsou ceny obou komodit na příští rok fixní. Jen pro srovnání, cena silové elektřiny pro domácnosti dle aktuálních ceníků se pohybuje od 4 000 Kč/MWh bez DPH výše. Stát ceny energií pro letošní rok zastropoval u elektřiny na 5 000 Kč/MWh pro nízké napětí a u plynu pro odběr do 630 MWh je strop 2 500 Kč/MWh. Zastropování cen energií platí do konce letošního roku.

Pro úplnost je vhodné uvést, že výslednou cenu za elektřinu či zemní plyn uvedenou na faktuře tvoří kromě ceny za komoditu také tzv. regulované platby zahrnující platbu za distribuci, činnost operátora trhu, systémové služby, poplatek za podporované zdroje energie aj.