V PROLUCE UŽ SE PARKUJE. PROVOZ JE ZATÍM ZKUŠEBNÍ

07.09.2023
V PROLUCE UŽ SE PARKUJE. PROVOZ JE ZATÍM ZKUŠEBNÍ

Na přelomu prázdnin a nového školního roku byla dokončena revitalizace proluky mezi Masarykovým náměstím a tržnicí. Nyní důstojné místo zahrnuje čtyřiadvacet parkovacích míst, novou zeleň a mobiliář...

O novém vzhledu se dlouhou dobu vedly diskuze, pozemky v proluce totiž patří hned několika vlastníkům. Nakonec zastupitelstvo při rozhodování o budoucím využití plochy zvolilo variantu, která zachová možnost parkování, ale se značným množstvím zeleně, s čímž souhlasili i zástupci přiléhajícího bytového domu.

„Nové parkoviště je nyní ve zkušebním provozu, sedm míst označených sklopnými parkovacími sloupky patří soukromým vlastníkům pozemků. Do budoucna se zde pro veřejnou část parkoviště počítá s umístěním parkovacího automatu, doba a cena zpoplatnění by přitom měla zůstat stejná jako na náměstí,“ uvedl místostarosta Václav Urban.

Mimo vytvoření parkovacích ploch a výsadbu zeleně zahrnovaly stavební práce v celkové hodnotě 10 907 610,72 Kč s DPH také modernizaci dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky telekomunikačních a elektrických sítí. Jednou z významných změn v této oblasti bylo také posunutí vjezdu do proluky směrem k náměstí.

„Na projektu byla aplikována opatření, která v maximální míře přispívají k zadržování vody v území. Dešťové vody ze všech zpevněných ploch jsou vsakovány, případné přebytky jsou svedeny ke kořenovým systémům nově vysázených stromů,“ doplnil vedoucí Odboru investic a majetku Jiří Uher.