OBNOVA KANALIZACE UZAVŘE LIPOVSKOU ULICI

12.09.2023
OBNOVA KANALIZACE UZAVŘE LIPOVSKOU ULICI

Aktualizace: V polovině září bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka. Technicky náročné stavební práce na obnově kanalizace si vyžádají částečnou na ul. Lipovská v termínu od 25. září, a to zhruba na čtyři týdny. Všem, kterých se stavba dotkne, se omlouváme a děkujeme za trpělivost…

Stavba bude realizována v několika etapách, které si v letošním roce vyžádají následující dopravní omezení:

V termínu od 25. 9. : částečná uzavírka, od vjezdu do nemocnice k vjezdu do areálu "bývalé plynárny"

Úplná uzávěra Lipovské ulice se nakonec v letošním roce realizovat nebude. 

Realizace stavby je plánována do konce roku 2024

Podle informací Vak Jesenicka bude v úseku od mostu přes Staříč po křižovatku ulic Lipovská a Jaroslava Ježka provedena obnova kanalizační stoky. Součástí opravy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice č. III/45319. Právě to si vyžádá po dobu stavby vstřícnost uživatelů chodníků a trpělivost řidičů na Lipovské ulici. Rychlost prací je ovlivněna technickou náročností díla. Investice za 18 milionů korun (bez DPH) bude hotova do konce října 2024. Stavební práce budou probíhat od 18. září do 31. října 2023 a od 1. dubna do 31. října 2024.