INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

19.09.2023
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Město schválilo finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník. SATEZA v letech 2023-2024 investuje do systému centrálního zásobování teplem 2 miliony korun. Pokračuje se v přípravě rekonstrukce administrativní budovy IPOS…

Finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník byl schválen zastupitelstvem. Jedná se o strategický dokument zaměřený na veškeré druhy dopravy v našem městě. Jeho hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek pro uspokojení potřeb mobility (pohybu) lidí a podniků po městě a jeho blízkém okolí. Zároveň je jeho snahou zlepšit úroveň životního prostředí a dopadů na bezpečnost a zdraví občanů. K nahlédnutí je na webu nasjesenik.cz

Zastupitelstvo města schválilo investici společnosti SATEZA do systému centrálního zásobování teplem v Jeseníku. Investice ve výši 2 milionů budou provedeny v roce 2023–2024. Dojde tak k dílčí modernizaci systému, který zásobuje teplem a teplou vodou stovky domácností v Jeseníku.

Vodovody a kanalizace Jesenicka (VaK Jesenicka) získaly dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pokrytí 70 procent nákladů na připojení nového vodního zdroje Keprnický potok na zrekonstruovanou úpravnu vody v Adolfovicích. Celková hodnota této strategické investice byla vyčíslena na 127 milionu korun.  Její realizace je rozložena na roky 2023 až 2025.

Zastupitelstvo zrušilo zveřejněný záměr prodat hotel Slovan. O způsobu, jakým bude hotel dál provozován, se ještě bude jednat, a to i s aktuálním nájemcem. Původně chtělo město Slovan prodat za min. cenu 32 700 000 Kč, jednou z podmínek pro kupujícího bylo doložení dokladu o provozování obdobného zařízení s obdobnou úrovní poskytovaných služeb alespoň po dobu tří let v posledních deseti letech. „V minulosti podali nabídku zájemci, u nichž jsme nebyli schopni zaručit, že by hotel provozovali kvalitně.  Při opětovném zveřejnění záměru hotel prodat pak nebyla podána žádná nabídka na odkup,“ doplnil místostarosta Václav Urban.

Radě města bylo zastupitelstvem uloženo zahájit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 1. etapy rekonstrukce administrativní budovy IPOS, na ulici Karla Čapka, č. p. 1147.