ŘÍJNOVÁ VÝZVA: VYSLOUŽILÉ ELEKTRO RECYKLUJTE NEBO POŠLETE DO MUZEA

06.10.2023
ŘÍJNOVÁ VÝZVA: VYSLOUŽILÉ ELEKTRO RECYKLUJTE NEBO POŠLETE DO MUZEA

V sobotu 14. října si díky Mezinárodnímu dni elektroodpadu připomínáme potřebnost odevzdávat vysloužilá zařízení na sběrná místa, aby nekončila ve směsném odpadu, nebo na skládkách. Nepotřebné elektro lze odnést do kontejneru na použité elektro, zavézt do sběrného dvora, prodejny elektra nebo na nebo jiné k tomu určené místo. Další možností je zúčastnit se od 13. do 15. října Recyklačního víkendu, který již tradičně pořádá Národní technické muzeem s kolektivním systémem Elektrowin. Zájemci mohou své historické kousky nabízet online a muzeum z těchto spotřebičů vybere zástupce do své sbírky…

Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí naších životů a stejně tak by mělo být běžné, že když nám doslouží a nejdou opravit, měly by být předány na recyklaci. Bohužel v jejich třídění máme stále rezervy a kvůli tomu se každoročně jen v Česku tisíce tun elektrospotřebičů na recyklaci nedostanou. O tom, jak správně třídit se dočtete na: https://dotridmeto.cz/trideni-odpadu/

Recyklace je cestou, jak snižovat množství surovin, které bychom jinak museli těžit v přírodě, zvyšovali tím emise skleníkových plynů a poškozovali naše životní prostředí. Elektroodpad obsahuje v průměru 60 % železných kovů a 4 % neželezných kovů, mezi které patří především hliník a měď, v menší míře také drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Dále obsahuje 26 % plastů a 2 % skla. Důležité je, že při recyklaci zachytíme škodlivé látky ze spotřebičů, jako jsou chladicí kapaliny, rtuť nebo kadmium, a zamezíme, aby znečišťovaly životní prostředí.

Zapojte se do říjnové výzvy a dejte vysloužilému elektru sbohem nebo spíše na shledanou

Udělejte si doma podzimní úklid a všechny nefunkční a nepoužívané elektrospotřebiče odneste na sběrná místa, z kterých pak poputují na recyklaci. Proč slavit jen jeden mezinárodní den, když dělat něco rozumného pro přírodu můžeme celý říjen a nejlépe po celý rok? Když se nyní se starým spotřebičem rozloučíte, třeba se k vám jednou vrátí, jako součást výrobku, který si pořídíte, a který bude vyroben z recyklovaného materiálu.

Jak probíhá Recyklační víkend?

Pokud máte doma elektrospotřebič, který by mohl aspirovat na muzejní exponát, pak ho ve dnech 13. až 15. října 2023 nabídněte Národnímu technickému muzeu v Praze. Informace o tom, jak se zapojit, naleznete na: https://www.ntm.cz/pro-navstevniky/aktuality/13-15-10-recyklacni-vikend-online