MĚSTO JE V SRDCI PŘÍRODY, PŘÍRODA ZASE V SRDCI MĚSTA

19.10.2023
MĚSTO JE V SRDCI PŘÍRODY, PŘÍRODA ZASE V SRDCI MĚSTA

U příležitosti Dne stromů se 20. října na Masarykově náměstí uskutečnÍ další mobilní radnice. Vedení města se zde bude věnovat tématu zeleně ve veřejném prostoru. „Věříme, že zelená města jsou pro občany zdravější a příjemnější. Přestože někdy dochází k nezbytnému kácení, pořád usilujeme o to, aby příroda Jeseník nejen obklopovala, ale byla i v jeho centru," uvedla starostka Zdeňka Blišťanová... 

Jak se letos ve městě sází? 

 • 7 lip a 1 jeřáb bylo vysazeno v lokalitách Tyršova-Gogolova
 • 19 lip: nyní nově roste na Lipovské.
 • 4 okrasné hrušně a 1 lípa byla vysazena na ul. Poštovní.
 • 12 habrů nahradilo staré túje na hřbitově v Bukovicích, kde proběhla také další výsadba zeleně.
 • 80 habrů na hřišti v Bukovicích nyní tvoří živý plot.
 • 52 stromů, 9 keřů a trvalkové záhony jsou nově po IV. etapě revitalizace součástí sídliště 9. května.
 • 9 stromů a trvalkové záhony byly založeny v proluce mezi tržnicí a Masarykovým náměstím.
 • A také u revitalizovaného rybníčku v Denisově ulici byly obnoveny zatravněné plochy a znovu založena břehová zeleň z vodních rostlin. K výsadbě zeleně dojde také u obnoveného Anglického pramene…

Věděli jste, že za (téměř) každý pokácený strom se sází nový?

Není-li stanoveno jinak, ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. U nás vydává povolení, případně nepovolení kácení dřeviny rostoucí mimo les Odbor životního prostředí Městského úřadu Jeseník. Ke kompenzaci ekologické újmy pak ukládá provedení náhradní výsadby, kdy určí konkrétní počet dřevin, rod a druh dřevin, velikost sazenic a především pozemek, který je k náhradní výsadbě vhodný…

Kompletní informace týkající se ochrany dřevin, jejich kácení, náhradní výsadby apod. naleznete v zákoně o ochraně přírody a krajiny

Letošní městské náhradní výsadby: 

 • 1x        bříza, jeřáb, borovice, vrba, jasan
 • 2x        javor, lípa, jabloň, habr
 • 5x        třešeň

Kvetoucí záhony

Teprve před rokem bylo vysázeno několik tisíc sazenic, které nyní poprvé spatřují světlo v lokalitě V Oblouku. Sama zahradní architektka byla překvapena, že se některým rostlinám daří mnohem více, než se v místě očekávalo, a navrhla proto úpravu, tak aby okrasné trávy nezastiňovaly jiné květiny. Podotkla přitom, že některé rostliny teprve dostanou příležitost vyrůst ještě v dalších letech.