105 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

27.10.2023
105 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

28. října si připomínáme den, kdy roku 1918 zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Tehdejší Československo bylo jedním z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska a zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezka, Slovensko a Podkarpatské Rusi. Prvním prezidentem byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk, prvním premiérem Karel Kramář. Tento státní svátek je symbolem vzniku státu, boje za svobodu a demokracii, a připomínkou sounáležitosti Česka a Slovenska.