BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2023

03.11.2023
BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2023

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023 ve výši 696 Kč je splatný nejpozději dne 30. listopadu letošního roku. Uhradit jej lze bankovním převodem nebo na pokladnách města, a  to hotově či platební kartou...

Při úhradě bankovním převodem na účet města číslo 5962000207/0100 je nutné uvést variabilní symbol, který je stejný jako v předchozích letech. Na vyžádání vám jej sdělí na Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník (tel.: 584 498 461, e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz).

Kdo je poplatníkem? Poplatníkem je fyzická osoba přihlášena k  pobytu nebo vlastník nemovité věci jako byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba a  která je umístěna na území města.