ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ/VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

06.11.2023
ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ/VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Máte-li přístup do Portálu občana nebo do Portálu dopravy, můžete si zažádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu online z pohodlí domova. K podání žádosti není nutné mít zřízenou datovou schránku...

O co, jak a kde lze zažádat?

 Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portaldopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku): Dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 160 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 560 Kč).

Musíte mít k podání žádosti zřízenou datovou schránku?

Ne, jedinou podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…).

Jak žádost podáte?

Portál dopravy (lze i proklikem z Portálu občana) Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis získaný z vybraných registrů státu.

Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, bude nutné, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána na Vámi zvolený úřad. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. Toto se samozřejmě netýká situace, kdy si požádáte o vydání ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. V rámci samotné žádosti je také možné si nastavit notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Tyto je možné nastavit i na Portálu občana. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn bez jakéhokoliv nastavení přímo v Portálu dopravy i Portálu občana (a dle výše uvedeného nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu). Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, obdržíte notifikaci o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Jakým způsobem obdržím Potvrzení o oznámení ztráty/odcizení, které mi slouží jako náhradní doklad?

Dané potvrzení Vám již nebude zasíláno, jelikož od 1. ledna 2024 je zrušena povinnost mít toto potvrzení, stejně jako řidičský průkaz, u sebe při řízení motorového vozidla. Stále však zůstává možnost si potvrzení vyzvednout na Vámi v žádosti zvoleném úřadu. S přihlédnutím k uvedenému nebude potvrzení již nyní nutné předkládat kontrolním orgánům.

Jak je to s úhradou správních poplatků?

V této etapě uhradíte správní poplatek ve stanovené výši se slevou 20 % při vyzvednutí nového řidičského průkazu přímo na vybraném úřadě.

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

V případě dotazů či problémů s Portálem dopravy se neváhejte obrátit na podpora@portaldopravy.cz, popř. na tel. 222 266 758  V případě dotazů či problémů s Portálem občana se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.

Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam jste odeslali Vaši žádost.