MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD SE ZVÝŠÍ KVŮLI ROSTOUCÍM NÁKLADŮM

10.11.2023
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD SE ZVÝŠÍ KVŮLI ROSTOUCÍM NÁKLADŮM

Od nového roku dojde k navýšení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to z 696 Kč na 840 Kč. Důvodem jsou stále se zvyšující náklady na provoz systému nakládání s odpady. I přes zvýšení sazby bude město doplácet na každého poplatníka z městského rozpočtu.

„Místní poplatek se netýká pouze popelnic, tzn. svozu směsného odpadu, ale zahrnuje také svoz a dotřídění separovaného odpadu, svoz a zpracování bioodpadu, provoz sběrných dvorů a další. Provozován je také zpětný odběr elektrozařízení, baterií a pneumatik. Dále systém zahrnuje ještě svoz objemných odpadů, svoz černých skládek a volně odložených odpadů kolem kontejneru a svoz odpadkových košů,“ vysvětlila Regina Weiserová, vedoucí Odboru životního prostředí.

Náklady na celý systém odpadového hospodářství se zvyšují kvůli každoročnímu růstu zákonného poplatku za uložení odpadu na skládku a růstu množství odpadu. V příštím roce také dojde k dalšímu navýšení nákladů z důvodu zvýšení sazby DPH z 15 % na 21 %. To bude mít vliv na celkové náklady v oblasti odpadového hospodářství, které tímto narostou o více než 1 milion Kč.

Dle údajů z roku 2022 vycházely náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem na 1 318 Kč na jednoho poplatníka. Předběžné výsledky z letošního roku ukazují, že se zvedly na 1 353 Kč na jednoho poplatníka a s ohledem na zmíněný nárůst sazby DPH se očekává, že v roce 2024 to bude 1 455 Kč na jednoho poplatníka. Navýšení poplatku na 840 Kč pak znamená, že občan zaplatí za odpady 58 % z celkové částky, zbylých 42 % za něj doplatí město.

Sazba poplatku, jeho splatnost, ale i osvobození a úlevy jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Jeseník o místím poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.