ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

05.02.2024
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 15. února se v 15.00 uskuteční v zasedací místnosti budovy IPOS první letošní zastupitelstvo města. Na programu bude přehled veřejných zakázek 2024, schvalování dotací z rozpočtu města, informace o činnosti společností s majetkovým podílem města a další... 

Program jednání:

 1. Zahájení a volba pracovní komise
 2. Schválení programu jednání
 3. Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru
 4. Zápis z 9. zasedání finančního výboru
 5. Přehled veřejných zakázek 2024 administrovaných Oddělením investic
 6. Dostupné družstevní bydlení ve městě Jeseník – lokalita Dukelská - zrušení veřejné soutěže
 7. 1. změna rozpočtu města Jeseník na rok 2024
 8. Smlouva o dlouhodobém investičním úvěru
 9. Dotace z rozpočtu města
 10. Informace o činnosti VaK - Vodovody a kanalizace, a. s.
 11. Informace o činnosti TSJ
 12. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. - doporučení k volbě člena představenstva společnosti
 13. Různé

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Přímý přenos můžete sledovat na YouTube kanále města Jeseník.