NEZNÁMÝ VANDAL ODŘEZAL NOVĚ VYSÁZENÉ STROMY

07.02.2024
NEZNÁMÝ VANDAL ODŘEZAL NOVĚ VYSÁZENÉ STROMY

Teprve v polovině prosince loňského roku pracovníci Technických služeb Jeseník provedli náhradní výsadbu, při níž na břehu rybníčka u „Emka“ vysadili nové stromy. Bohužel neznámý pachatel se nedokázal zdržet a napáchal škody na třech břízách bělokorých. Odstranil vrchní část jejich sazenic a prakticky tak odřízl polovinu každého stromu... 

Předběžná škoda byla vyčíslena na zhruba 20 tisíc korun a incident byl nahlášen na Policii České republiky. Z této situace je patrné, že neznámý pachatel nejen projevil nedostatek úcty k přírodě a majetku, ale také k úsilí a péči vynaložené na nedávnou výsadbu.