INVESTIČNÍ AKCE: MĚSTSKÁ VILA NA DUKELSKÉ ULICI SE LETOS ZAČNE OPRAVOVAT

07.02.2024
INVESTIČNÍ AKCE: MĚSTSKÁ VILA NA DUKELSKÉ ULICI SE LETOS ZAČNE OPRAVOVAT

Vilu na Dukelské ulici, kde dříve sídlila školka nebo městská policie, čeká rekonstrukce. Její součástí jsou stavební úpravy stávajícího domu, přístavba nové kočárkárny a markýzy. Po dokončení v příštím roce bude v budově zřízena dětská skupina. Na realizaci získalo město dotaci ve výši přes 14 milionů korun... 

„Hlavní práce v rámci projektu zahrnují bezbariérovou úpravu vstupu do objektu a rekonstrukci místností v přízemí a prvním patře, včetně změny jejich dispozic na dětskou skupinu.  Revitalizace zasáhne také technické systémy, které jsou již za hranou životnosti, například vzduchotechniku, elektroinstalace, a dešťovou kanalizaci apod.,“ uvedl vedoucí odboru investic a majetku Jiří Uher.

Součástí jsou pak stavební úpravy, které směřují ke snížení energetické náročnosti budovy, tj. zateplení, výměny oken i v horních bytových jednotkách, instalace rekuperačních jednotek a dalších opatření, která přispějí k úsporám energií.  Z venkovních úprav je významné vytvoření kočárkárny nebo oplocení části pozemku a jeho úprava na zahradu s vyhrazenými hracími plochami pro dětskou skupinu. Dále bude upraven chodník a parkoviště, aby odpovídaly novým potřebám a využití revitalizovaného prostoru.

Budova opět získá plnohodnotné využití 

Ještě v minulém století budova sloužila jako mateřská školka, v devadesátých letech v ní byl zřízen Klub důchodců a umístěna nově vzniklá Městská policie Jeseník. Strážníci svou služebnu na Dukelské využívali až do roku 2021, kdy se přestěhovali do prostor v pasáži Slovan.

„Aktuálně se v přízemí nachází komunitní centrum, které slouží klubům seniorů, v nichž se pravidelně schází okolo 250 členů, a které pořádají třeba taneční odpoledne, přednášky, besedy a další akce. První patro není od stěhování strážníků využíváno. Dvoupodlažní podkroví pak slouží k bydlení a účel jeho využití se po stavebních úpravách nezmění,“ vysvětlil místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Významným cílem projektu je zajištění částečně bezbariérového využívání budovy. Důraz je proto kladen na víceúčelové přizpůsobení přízemí, a to nejen pro dětskou skupinu, ale i komunitní klub, v němž se budou odpoledne i nadále scházet senioři. Objekt tak bude opět plnohodnotně využíván. 

Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie – peněžní prostředky Evropské unie, registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007710. Poskytnuta je finanční podpora ve výši max. 14.175.266,33 Kč při předpokládaných celkových nákladech 32.627.059,72 Kč.