STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE UŽ PŘES ROK POMÁHÁ V JESENÍKU

12.02.2024
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE UŽ PŘES ROK POMÁHÁ V JESENÍKU

Město Jeseník od loňského roku poskytuje na IPOSe dvě kanceláře Středisku výchovné péče Dobrá Vyhlídka (dále SVP), které zde zřídilo svou ambulanci. V té bezplatně poskytuje nezbytnou podporu dětem ve věku od 3 do 18 let, mladým dospělým do 26 let, kteří mají status žáka či studenta a čelí různým obtížným životním situacím, a jejich zákonným zástupcům...

„Ambulantní i pobytovou péči o naše klienty zajišťuje psycholog a etopedové. Součástí naší nabídky jsou individuální, skupinové a rodinné konzultace, terapie, diagnostika, poradenství. Pro školy nabízíme realizaci preventivních a intervenčních programů, které se zaměřují na posílení koheze, spolupráce a vzájemných vztahů ve třídě,“ popsala Alena Sekyrová Pokorná, vedoucí střediska.

Středisko nenahrazuje jiná školská výchovná a poradenská pracoviště, ale naopak jejich služby doplňuje a zároveň s dalšími zařízeními preventivně výchovné, poradenské a terapeutické péče většiny resortů spolupracuje.

„Ambulance představuje významnou pomoc při řešení problémových životních situací především klientů OSPOD, ale i dalších. SVP vyplnilo prázdná místa v síti odborných pracovišť působících v našem regionu a značným způsobem pomáhá alespoň částečně vykrývat nedostatek psychologů, psychoterapeutů a pedopsychiatra, který u nás zcela chybí,“ uvedla Kristýna Michálková, vedoucí oddělení  

Mezi největší problémy, s nimiž se dnes děti a mládež v regionu potýkají, podle ní patří nebezpečné fungování na sociálních sítích včetně závislosti na nich, zkoušení volně dostupných návykových látek, úzkosti, depresivní stavy a sebepoškozování.

„Za poslední půlrok evidujeme nárůst těchto případů. Jedná se většinou o děti, které se straní kolektivu a fungují jako samostatné jednotky, bez zájmu o okolní svět. Negativní vliv na ně měl zejména covid, válka na Ukrajině a obecně nejistota dnešní doby pro mladé lidi. A právě těmto dětem SVP může pomoci,“ doplňuje vedoucí OSPOD.

Cílem SVP je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí.