VÝZVA PRO POŘADATELE AKCÍ

05.03.2024
VÝZVA PRO POŘADATELE AKCÍ

Město Jeseník vyzývá pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí, které překračují zákonem stanovenou dobu nočního klidu, k nahlášení názvu akce, termínu a doby trvání akce (od-do), a to do 27. března 2024 na e-mail: veronika.klementova@jesenik.cz...

Jedná se pouze o akce, které jsou přístupné široké veřejnosti a budou se konat na venkovním prostranství města (nikoliv v objektu), s dobou ukončení po 22. hodině. 

Náhlášené akce mohou být zapracováný do Obecně závazné vyhlášky města Jeseník o nočním klidu, kdy o schválení takovéto akce rozhoduje zastupitelstvo města. Akce, která nebude nahlášena, musí být ukoncčena nejpozdějí v 22.00, a to v jakémkoliv období během kalendářního roku, pokud zástupitelstvo města nerozhodne jinak.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí odboru správního na tel. č. 584 498 404.