NEBEZPEČNÉ ŘIDIČE ČEKAJÍ OD DUBNA TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

02.04.2024
NEBEZPEČNÉ ŘIDIČE ČEKAJÍ OD DUBNA TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

Existuje skupina řidičů, na které nezabírají tresty ani zákazy, a je vysoká pravděpodobnost, že své nebezpečné chování za volantem budou opakovat. Novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích na tuto skupinu od 1. dubna 2024 cílí terapeutické programy. Ty se zaměřují na oblast uvědomování si důsledků vlastního chování a motivaci k dodržování pravidel...

Terapeutické programy se budou vztahovat řidiče (žadatele o vrácení řidičského oprávnění):

  • kterému byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců;
  • který se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázal, že po dobu nejméně 18 měsíců nebude takovou činnost vykonávat;
  • kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. – „v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou;
  • kterému bylo podrobení se absolvovat terapeutický program, podle zvláštního právního předpisu, uloženo státním zástupcem nebo soudem.

Programy jsou vedeny specializovanými lektory.

Jak bude program probíhat?

Účastník kurzu se nejprve zaregistruje ve veřejném portálu Metodického centra. Zde si zvolí z nabízených otevřených programů a uhradí účastnický poplatek. Následně čeká účastníky 20 hodin skupinové terapie pod vedením speciálně vyškolených lektorů. Mají možnost získat hlubší vhled do svého chování a lépe si uvědomit jeho následky. Dotknou se také citlivých témat alkoholu a drog za volantem. Každý z účastníků získá možnost promyslet si vlastní strategii, jak své chování za volantem změnit. Po úspěšném absolvování kurzu si klient stáhne certifikát o absolvování.

Povinnost absolvovat terapeutický program je podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění. Tuto skutečnost žadatel prokáže certifikátem o absolvování terapeutického programu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství